Fliskutter 6,5 POWER

 

BRUKERMANUAL

For Flishugger Power 6,5HK

 

 

 

 

 

 

BESKRIVELSE

 

Kraftig bensindrevet flishugger med 6,5HK motor. Levert med justerbar utkaster, timeteller og sikkerhetsbøyle. Stor innføringstrakt på 45cm x 45cm og brede gummiklaffer. Rekylstart, 2 kilereimer, 2 kniver og 1 motskjær sikrer trygg og effektiv bruk. Leveres umontert. Velegnet til bruk på treverk og annet. Må kun brukes som beskrevet I denne manualen. Legg merke til punktene om montering og vedlikehold. Bruk på annet vis anses som feil bruk.

 

OBS! OBS!

Husk å lese maskinens sikkerhetsanvisninger og les denne manualen. Lær maskinen, dens vedlikehold og drift før den tas i bruk. Maskinen må kun brukes som anvist og kun brukes av personer som har kjennskap til maskinen og har gjennomgått alle instruksjoner

 

 

 

 

Før maskinen tas i bruk:

 

 1. Brukere skal være opplært

 2. Manualen må leses

 3. Maskinen må stå på en plan overflate og alle skjærmer skal være montert. Maskinen skal ellers være i driftsmessig korrekt stand.

 4. Knivene skal være i god stand og sitte riktig montert. Alle blader slipes og monteres settvis.

 5. Alle skruer og sammenføyninger skal kontrolleres og eventuelt etterstrammes.

 6. Det må kun innføres materialer av tre. Det vil si at alle skruer, spiker, stifter etc. må fjernes før man putter det inn i maskinen

 7. Ha brannslukningsutstyr tilgjengelig og brukt riktig verneutstyr.

 

 

 

UNDER BRUK:

 1. Treverk innføres stående på siden av maskinen

 2. Ha en person med kjennskap til maskinen innen rekkevidde.

 3. Bruk utstyret riktig og ihht. Instruksjoner

 4. Pass på at utkaster står riktig og kontroller dens posisjon

 5. Ta høyde for vindretning.

 6. Bruk ikke utstyret innendørs

 7. Bruk ikke maskinen i beruset tilstand, og ikke ha kroppsdeler ned i innmateren.

 

 

MONTERINGSANVISNING:

Åpne trekassen og pakk ut alle deler. Sørg for at du har oversikt over de ulike delene. Det anbefales at man er to personer tilstede under monteringen. Dersom man ikke har egnede hjelpemidler for løft etc. tilgjengelig anbefales det at maskinen legges forsiktig ned på et mykt og sikkert underlag under monteringen. Dette for å unngå skader osv. Monter deretter hjulene slik at de sitter riktig. Festes med fire bolter og muttere. Stram godt etter når du har fått hjulene i riktig posisjon. Når hjulene er montert skal støttebenet settes på. Monter så innføringstrakten og utkasterrøret. Det anbefales at en person holder trakten/røret og en annen strammer muttrene. Vær nøye med at ledningen fram til nødstopp monteres riktig. Denne skal sitte godt sammen. Påfyll 4-takts motorolje på motoren til nivået er riktig på peilepinnen.

 

Når alt dette er montert og satt sammen, må man løsne på dekselet som ligger over driftsreimene. Her skal reimene kontrolleres (at de er stramme og sitter som de skal). Stram deretter boltene som sitter på hhv. Reimhjul og svinghjul.

 

 

OPPSTART AV MASKINEN

 1. Sett flishuggeren på en jevn og stabil overflate

 2. Sett bensinkranen i ”on” posisjon.

 3. Aktiver choke dersom motoren er kald.

 4. Sett gasshåndtaket i posisjon ”fast” (helt til venstre). Trekk deretter startsnoren langsom til det føles motstand. La så snoren gå litt tilbake, før man trekker hardt og kontant for at motoren skal starte.

 5. Har man benyttet choke, må denne slås av kort tid etter oppstart.

 6. Er motoren kald skal den kjøres på ½ gass i 5 minutter før man øker turtall og belaster motoren.

 7. Ved oppstartsproblemer gjenta trinnene fra A-D. Ved fortsatt problemer forøk andre innstillinger av choke og gass.

 8. For å stoppe maskinen slås gassen helt ned, maskinen settes i posisjon ”off” og bensinkranen stenges.

 

VEDLIKEHOLD / SERVICE

 

Før hver bruk:

 • sjekk motorolje

 • Sjekk generell tilstand

 • Sjekk kniver (skarphet, fester og tilstand)

 • Kontroller reimer og reimhjul/svinghjul (etterstram om nødvendig) Viktig!

 

Etter første 3-5 timers bruk:

 • Skift motorolje

 • Rengjør luftfilter

 • Kontroller tennplugg og rengjør om nødvendig

 • Etterstram reimer, reimhjul og svinghjul.

 • Kontroller alle bolter og muttere.

 

Hver 25.times bruk:

 • Kontroller lufttrykk i dekk

 • Rengjør motor, luftfilter og generelt utvendig

 • Skift motorolje

 • Kontroller tennplugg (skift om nødvendig

Hver 100. Timers bruk:

 • Skift tennplugg

 • Skift motorolje (følg også punkt for hver 25.time)

 • Kontroller dekk for mulige skader

 • Etterstram og smør alle bevegelige deler

 

 

FEIL OG FEILSØKING

De fleste mulige problemer som kan oppstå på flishuggeren er svært enkle og ordnes selv kjapt og greit. Noen mulige feil og løsninger som vist under.

 

Motoren starter ikke

 • Sjekk at bensinkran er i riktig posisjon

 • Forsøk med choke/gass i forskjellige stillinger

 • Er bensinen ny og ren?

 • Ta ut tennplugg og kontroller om det er rent og helt. Test gnisten ved å legge det mot stål samtidig som man drar i startsnoren. Se om det gnistrer fra pluggen (hold i gummien på tennplugghetten for å unngå støt).

 • Sjekk at det er tilstrekkelig motorolje på motoren.

 

Motoren går ikke som den skal

 • Sjekk at choke er i posisjon ”av”

 • Sjekk at luftfilter er rent og utett

 • Kontroller tennplugg, om det er rent og om det gnistrer.

 • Kontroller om bensinen er ren og ikke tilsmusset. Sjekk også bensinfilter og bensinslanger fra tank og ned på forgasser.

 • Kontroller oljens tilstand.

Maskinen hugger ikke flisen som den skal

 • Kontroller reimer og reimhjul. Bør etterstrammes jevnlig og reimer skiftes ved behov.

 

Maskinen er CE godkjent og følger ellers alle krav ihht. Europeisk lovgivning.

 

Selger:

Melhus Motor og Fritid (Gaustad & Kvaal AS)

Leinstrandveien 831

7083, Leinstrand.

Tlf: 72 58 36 99

E-post: post@gaustadkvaal.no

www.melhusmotor.no