Minigraver for ATV

 

 

 

Brukermanual og monteringsanvisning

Minigraver ATV – Edderkoppgraver

 

 

Obs. Bilde kan avvike noe fra ny modell

 

 

MELHUS MOTOR OG FRITID - LEINSTRANDVEGEN 831 – 7083 LEINSTRAND

 

WWW.MELHUSMOTOR.NO

 

 

VAREBESKRIVELSE

En allsidig minigraver som løser mange oppgaver i hagen. Levert med 22cm graveskuff som standardutstyr og svingbar arm. Graveren er utstyrt med en 9HK 4-takts bensinmotor og hydraulikkpumpe. Med standard 50mm kulekobling er maskinen lett å henge etter ATV eller bil.

 

 

SIKKERHETSANVISNINGER

 • Les bruksanvisning og sikkerhetsanvisninger før maskinen taes i bruk.

 • Alle brukere må lese bruksanvisningen.

 • Barn under 18 år skal ikke benytte graveren.

 • Voksne uten trening, skal ikke bruke graveren uten oppsyn.

 • Må ikke brukes til transport, og ingen må sitte på graveren mens den er i bruk, foruten fører.

 • På grunn av høyt trykk i hydraulikksystemet, kan selv et lite hull i en slange skade huden og verste fall gi blodforgiftning. Det er derfor viktig at man gjør følgende:

 1. Minigraveren må ikke brukes hvis slanger eller rør er defekte, slitte, skadet eller svært gamle.

 2. Stop alltid motoren og lett på hydraulikktrykket før service og ettersyn gjennomføres.

 3. Ikke juster eller forandre på fabrikkinnstillinger på minigraverens pumpe eller sikkerhetsventil.

 4. Bruk en sikker gjenstand for kontroll for lekkasjer og liknende. Oppsøk lege hvis personskade oppstår.

 • Maskinen skal kun brukes hvor det er god sikt og plass. Kontroller for vannføring, stikkledninger og annet i grunnen før du begynner å grave.

 • Ha nødvendig brannslukningsutstyr, oljeoppsamlingsutstyr o.l tilgjengelig ved bruk

 • Det er ikke tillatt å endre maskinens innstillinger, utseende eller egenskaper.

 • Bruk riktig verneutstyr; vernesko, vernebriller/visir, hørselvern og egnet bekledning.

 • Plasser graveren på en plant underlag med maks helning på 10 grader. Underlaget bør være tørt og stabilt.

 • Graveren betjenes mens fører sitter i setet – ikke stående eller utenfor graveren.

 • Vært aktsom med brennstoff og bensin. Oppbevar bensin på godkjente kanner. Fyll bensin på motoren når motoren er kald.

 • Sørg for god sikt og belysning under bruk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTERING

 

 

 

STEG 1 – Montering av hjul / hjulholdere

Fest hjulholderen inn i hovedenheten og sett i sikkerhetbolten slik at benene holdes på plass. Lås av sikkerhetsbolten med medfølgende splint som føres i gjennom.

 

STEG 2 – MONTERING AV ARM OG BOM

Sett sammen den korte delen av bommen, sammen med den lange del av armen ved å bruke medfølgende bolt og skive Ø38. Lås av det hele med splint. Fest hyraulikksylinderen på den lengste delen av armen. Festes med splint og sprengskive. Lås av med sikkerhetssplint.

Monter så den lengste delen av armen på svingkrans med bolt og skive Ø38. Lås av med splint. Monter armen på graverens understell med lang sikkerhetsbolt, sprengskive og splint. (husk at sikkerhetssbolt for bevegelighet av bommen må taes ut før bruk – ellers vil man ikke få full vandring på bom).

 

STEG 3 – MONTERING AV SYLINDER

Monter bunnsylinder til det bevegelige bunnstykket på svingarmen. Bruk bolt, skive ø30, mutter og splinter. Sørg for å etterstramme den store mutteren som fester sylinderen til understellet, bruk gjerne locktite eller annen gjengelås ved montering. Denne bør strammes etter hver 3. Times bruk pga. Sterk påkjenning under graving. Før førstegangs bruk er det viktig at bunnsylinderen er festet godt nok, samt at vinkeljusteringen av bommens sving/utslag er 100% rett.

 

STEG 4 – MONTERING AV SETE, JOYSTICK OG HENGERKULE

Monter setet med passende sekskantskrue, skive og mutter. Monter joystickplaten med bolt M10 x 20 og låsemutter. Monter støttebenene på de firkantede rørene og fest dem med sikkerhetssplint. Monter så kulekoblingen med sekskantskrue M12 x 80 og låsemutter M12.

 

STEG 5 – MONTERING AV HYDRAULIKKSLANGER

Koble hydraulikkslangene på sylindere. Hydraulikkslangenes lengde avgjør hvor de skal kobles. Den korteste på nærmeste sylinder osv.

HYDRAULIKKOLJE

Graveren leveres med noe hydraulikkolje på fra fabrikk. Bruk indikatornivået/temperaturmålet på siden til å kontrollere volumet. Ved oppstart av maskinen første gang vil det komme en del luft ut av systemet og man vil måtte etterfylle hydraulikkolje på riktig nivå ved flere anledninger. Pass på at maskinen har nok hydraulikkolje. Dette bør kontrolleres gjevnlig og minimum hver 5. Time.

 

Påfyllingen finnes på høyre side. Skru av toppen og fyll egnet hydraulikkolje 10WT. Etter hver påfylling bør motoren startes og kjøres på medium turtall/tomgang før bruk.

Press joystikkene fram og tilbake etter påfylling, mens maskinen står på tomgang. Hold et øye på den gjennomsiktige delen av hydraulikkslangen. Dersom det fortsatt finnes skum i slangen er det luft i systemet og maskinen må stå lenger på tomgang med minimal bruk, slik at det blir rom for å fylle etter mer hydraulikkolje. Hold øye med nivåmåleren slik at det ikke blir for mye. Hele systemet rommer omtrent 12 liter olje.

 

OLJESKIFT

Oljeskift bør gjøres med normale intervaller (ca 1 gang per år). Dette gjøres ved å fjerne filteret på undersiden av motoren og la oljen renne ut. Beskytt miljø og omgivelser ved å samle oljen i godkjent oppsamler.

Fyll deretter langsomt 10WT hydraulikkolje på maskinen. Følg med på indikatoren og kjør samme prosedyre som ved første gangs påfylling som beskrevet over.

Pass på at det ikke er skum i systemet før hard bruk gjennopptaes.

 

FORFLYTNING OG TRANSPORT

 • Sørg for at gjeldende regler og lovgivning følges ved transport på offentlig vei.

 • Ikke sitt på graveren under transport – dette kan medføre alvorlig personskade.

 • Minigraveren er en anleggsmaskin og må ikke brukes som en tilhenger.

 • Kontroller at graveren er tilstrekkelig festet til trekkvognen.

 • Flytt/transporter graveren med bommen sentrert og festet med sikkerhetssplint. Skuffen bør være vendt oppover for å unngå skader.

 • Løft støttebenene fra bakken under transport.

 • Hold øye med graverens lengde og vær oppmerksom på at man har noe hengende bak trekkvognen.

 • Hold fornuftig hastighet – maks 50km/t

 • Pass på at alle bevegelige deler smøres opp etter transport. Dette forlenger levetiden og sørger for at maskinen ikke går i stykker.

 

 

 

FØR MASKINEN TAS I BRUK

 • Løft maskinen og sett den slik at det er mulig å klargjøre den. Bruk graverens bom om nødvendig.

 • Ta av hjulene og monter støttebenene hvor hjulene har vært under transport. Fastgjør med sikkerhetsbolter og splinter. Monter hjulene hvor støttebenene var festet under transport.

 • Juster sete og kontroller alle elementer på maskinen; Motor, slanger, bom, bevegelige deler, oljenivå på motor og hydraulikksystem, bensintank, lekkasjer, skader på maskinen osv.

 • Smør alle smørenipler rikelig med langtidsfett. Smør opp hjullager før transport.

 • Kontroller motorolje, filter og hydraulikkolje. Stram alle festemidler.

 

 

 

 

 

VEDLIKEHOLD, SERVICE OG ETTERSYN

Før man begynner service og ettersyn må maskinen stoppes. Motoren må slåes av og være kald. Håndtakene må flyttes fram og tilbake for å fjerne trykk i systemet. La bommen hvile på bakken. Fjern plugghetten.

 

Standard service må inneholde:

 • Rengjøring. Fjern jord, skitt og andre utenforstående elementer fra sylinder, ribber, armer, bevegelige deler, eksosanlegg, motor, slanger etc.

 • Kontroller for defekte deler, slanger etc.

 • Stram alle muttere og bolter. Sjekk at disse sitter korrekt.

 • Kontroller alle hydraulikkslanger og forbindelser spesielt. Utskift alle defekte deler før maskinen igjen tas i bruk.

 • Sjekk alle sikkerhetsbolter

 • Skift olje på motoren (første gangs oljeskift MÅ gjøres innen 5-6 timers bruk). Oljeskift bør foretas hver 50. Time.

 • Sjekk luftfilter, oljefilter etc.

 • Sjekk hjul

 • Smør alle nipler

 • Kontroller hjullager og smør opp

 

 

 

 

KONTROLL OG VEDLIKEHOLD MELLOM HVER GANGS BRUK

 • Kontroll av slanger og bevegelige deler – smør ved behov

 • Kontroller hjul og lufttrykk – 2 bar trykk

 • Stram bolter og muttere – kontrolleres

 • Kontroller oljenivå på hydraulikk og på motor

 • Kontroller Bomm og skuffer for skader